Nasza oferta obejmuje...

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej Księgi Przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie księgowości zgodnie z wytycznymi ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Analizę rachunków bankowych pod względem przychodów i ponoszonych kosztów (odsetki, prowizje, wpływy, zaliczki i inne)
 • Kontrolę ewidencji sprzedaży dokonywanej za pomocą kas fiskalnych
 • Prowadzenie rejestrów VAT (nabycia i dostawy)
 • Sprawdzanie terminowości ujawniania obowiązków podatkowych (np. zaliczki, roboty budowlane, media, WDT, WNT, eksport)
 • Sporządzanie wymaganych deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie rozrachunków na potrzeby tzw. korekty kosztów
 • Sporządzanie listy wynagrodzeń i naliczanie świadczeń ZUS (w tym składek ZUS)
 • Przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Sprawozdawczość i naliczenia w zakresie ochrony środowiska (emisja)
 • Sporządzanie przelewów w zakresie obciążeń podatkowych składek ZUS
 • Inne czynności pomocnicze
 • Doradztwo w zakresie oprogramowania (szkolenia, pomoc przy aktualizacji i wyborze potrzebnych modułów)

Oferta dla rolników ryczałtowych...

Jesteś rolnikiem ryczałtowym? Zastanawiasz się nad rezygnacją ze zwolnienia podmiotowego? Zadzwoń! Pomożemy podjąć odpowiednią decyzję.